Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων εισάγει το θεσμό του «Εκπροσώπου Τμήματος»

Μας ενδιαφέρει όλοι μας να εκφραζόμαστε μέσα από το Σύλλογο Γονέων.

Θέλουμε να είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με όλους τους γονείς μαζί και με καθέναν ξεχωριστά.

Άλλωστε μοιραζόμαστε κάτι βασικό – την αγάπη για τα παιδιά μας!

Θέλουμε να τα βλέπουμε χαρούμενα, σε ένα περιβάλλον ασφαλές και φιλικό.

Να τους παρέχουμε όμορφες εμπειρίες και χρήσιμα ερεθίσματα.

Να τους καλλιεργήσουμε την αγάπη για το σχολείο τους, για τη γειτονιά τους, για την πόλη τους.

Για να είναι η επικοινωνία μας αμφίδρομη, χρειαζόμαστε τον Εκπρόσωπο Τμήματος.

Επιθυμούμε να έχουμε έναν εθελοντή εκπρόσωπο από κάθε τμήμα του σχολείου μας. Ο εκπρόσωπος τμήματος θα γίνει ο πολύτιμος συνδετικός κρίκος του Συλλόγου Γονέων με τους γονείς του τμήματος. Θα μας μεταφέρει προτάσεις, ιδέες αλλά και προβληματισμούς της ομάδας. Επίσης, θα επικοινωνεί τις δράσεις και πρωτοβουλίες του Συλλόγου, ενθαρρύνοντας και ενισχύοντας τη συμμετοχή.

Οι εκπρόσωποι των τμημάτων θα συμμετέχουν προαιρετικά στις συνελεύσεις του Δ.Σ. του Συλλόγου αλλά θα συνεργάζονται και μεταξύ τους, ώστε να μεταφέρουν στο Σύλλογο «τον παλμό» του σχολείου μας.

Σκοπός μας είναι να γίνουμε μια δεμένη, αγαπημένη κοινότητα, η κοινότητα του 5ου!

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς παρακαλούμε να επικοινωνήσουν στο email του Συλλόγου sgk5dx@gmail.com .

Σας καλούμε να στηρίξετε έμπρακτα αυτή την προσπάθεια, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον σας.

image.png

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 5ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου