Σκάκι. Αγαπημένη συνήθεια των μαθητών του 5ου από το 2010

Το σκάκι είναι ένα πνευματικό παιχνίδι και συνάμα άθλημα το οποίο αναπτύσσει νοητικές δεξιότητες όπως συγκέντρωση, προσήλωση στο στόχο, νοητική εγρήγορση. Επίσης βελτιώνει την μνήμη και τη νοητική αντοχή γενικότερα. Σε ένα παιδί είναι ιδιαίτερα ευεργετικό, κάτι που έχει αποδειχτεί και από έρευνες καθώς ενισχύει τις επιδόσεις στα μαθήματα. Τα διδάσκει να είναι υπεύθυνα, μαθαίνοντας τα πώς να παίρνουν αποφάσεις και να διαχειρίζονται τη νίκη και την ήττα συνάμα. 

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο μέρη, α) προπόνηση-μάθημα ή αλλιώς επίδειξη/εκμάθηση τεχνικών μέσα από ασκήσεις ή παρουσίαση ολόκληρων παρτίδων και β) παρτίδες-παιχνίδι
Κατάλληλο από τη νηπιακή ηλικία!
Ο Γιώργος Ρίζος είναι μαιτρ, πρωταθλητής Αττικής 5 φορές καθώς και πρωταθλητής με τον Σύλλογο του Σ.Ο. Χαλανδριου στην Β Εθνική. Έχει εμπειρία ως δάσκαλος σκακιού περισσότερη από 15 χρόνια. Είναι μαζί μας στο 5ο από το 2016!