Λειτουργία ολοήμερου

Από τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου το ολοήμερο θα λειτουργήσει κανονικά (μέχρι τις 16.00 ) για όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Τα παιδιά θα αποχωρούν την ώρα που έχετε δηλώσει (13.15, 15.00 ή 16.00).
Στην περίπτωση που επιθυμείτε να παραλάβετε το παιδί σας νωρίτερα από την δηλωθείσα ώρα, θα πρέπει να κάνετε υπεύθυνη δήλωση προς τη Διεύθυνση του Σχολείου.