Παιδική Χορωδία στο 5ο!

για παιδιά Γ’-ΣΤ’

Η ενασχόληση των παιδιών με τη χορωδία συμβάλλει στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξή τους καλλιεργώντας παράλληλα τη φωνή τους.

Όπως αναφέρει η Bartle « Ο ρόλος μιας παιδικής χορωδίας δεν είναι απλά ψυχαγωγικός αλλά πολύ πιο σπουδαίος. Είναι μορφωτικός, παιδαγωγικός, κοινωνικός. Παράλληλα δηλαδή με τη μουσική καλλιέργεια και ευχαρίστηση που προσφέρει στα παιδιά, συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους». Συνεπώς συστήνεται η επαφή των παιδιών με τη χορωδιακή τους ενασχόληση να ξεκινά στα πρώτα σχολικά τους χρόνια.

Με το χορωδιακό τραγούδι τα παιδιά διευρύνουν το γνωστικό τους υπόβαθρο, αποκτούν πειθαρχία και ευγενή άμιλλα καθώς μαθαίνουν να λειτουργούν συνεργατικά και αρμονικά καθώς η στάση – πράξη του ενός επηρεάζει την συνολική εικόνα της ομάδας. Έτσι αναπτύσσεται η συλλογικότητα, ενισχύεται η συγκέντρωσή τους και η αλληλοϋποστήριξη μεταξύ τους.

Το χορωδιακό τραγούδι βοηθά τα παιδιά να διοχετεύσουν δημιουργικά την έκδηλη ανάγκη τους για έκφραση αλλά και για εκτόνωση αποκομίζοντας έτσι ηρεμία καθώς και ψυχική ισορροπία. Μέσω της καλλιέργειας της φωνής του ο άνθρωπος γενικότερα βελτιώνει την αναπνευστική – καρδιακή του λειτουργία .

απόσπασμα μαθήματος- πρόβας «Φεγγάρι και Μελωδίες»

Διδασκαλία: Ρία Θεοδώρου

Μουσικοπαιδαγωγός Carl Orff – Μαέστρος – Διπλωματούχος πιάνου– θεωρητικός– Μέλος του Συλλόγου ORFF– E.P.T.A- Ελληνικής Συντεχνίας Καλαμένιας Φλογέρας- Ε.Ε.Μ.Ε.– Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε.

Από την 1η εβδομάδα του Οκτώβρη, κάθε Πέμπτη 16.30-17.30