Και καλή αρχή!

Από αύριο 12.09 το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά 8.00- 13.15
Το ολοήμερο θα λειτουργήσει προς το παρόν μέχρι τις 16.00 για τις τάξεις Α’, Β’,  Γ’.
Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση για τις υπόλοιπες τάξεις!
Δρομολόγια για τα σχολικά λεωφορεία μετακίνησης μαθητών: