ανακαίνιση της αίθουσας εκδηλώσεων

Σχεδόν ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση της αίθουσας εκδηλώσεων!
Με προμήθεια χρωμάτων από το Σχολείο μας, εργασίες από τους ελαιοχρωματιστές του Δήμου και πολλές διατιθέμενες ώρες των μελών του Συλλόγου ανανεώθηκαν τα χρώματα στους τοίχους αλλά και επί σκηνής!
Πλέον, η σκηνή μας….είναι ένας μαυροπίνακας…στον οποίο μπορούν τα ίδια τα παιδιά να ζωγραφίζουν …το δικό τους σκηνικό!
Επίσης, με αποκλειστική προμήθεια του Συλλόγου αντικαταστάθηκαν οι κουρτίνες κατά μήκος όλων των παραθύρων!
Και όχι μόνο…. δημιουργήθηκε «διαχωριστικό» και τοποθετήθηκε νέα κουρτίνα ανάμεσα στη σκηνή και την τραπεζαρία! Όλα όμορφα και τακτοποιημένα!