Ερμάρια στο 5ο Δημοτικό!

Μία νέα πρωτότυπη ιδέα, έτοιμη να εφαρμοστεί στο σχολείο μας!

Πιλοτικά για τα τμήματα Ε’ και Στ’ Δημοτικού πραγματοποιήθηκε προμήθεια ερμαρίων (ντουλαπάκια) για την αποθήκευση προσωπικών αντικειμένων των μαθητών (είδη ζωγραφικής, πιανίκες, χαρτζιλίκι κλπ).

Κάθε παιδί θα έχει το δικό του προσωπικό κλειδάκι για το δικό του προσωπικό ντουλαπάκι, αντίγραφο των οποίων καλό θα ήταν να υπάρχει στο σπίτι και του κάθε μαθητή!

Η δράση αυτή εφαρμόζεται πιλοτικά, και ελπίζουμε να δούμε τα επιθυμητά αποτελέσματα! Λιγότερα πράγματα να κουβαλάνε οι μαθητές από το σπίτι στο σχολείο και πάλι πίσω… και να τους καμαρώσουμε να γίνονται λίγο πιο υπεύθυνοι, κατανοώντας ότι εκείνοι θα έχουν πια την ευθύνη για την οργάνωση του δικού τους ερμαρίου και των προσωπικών τους ειδών!

Τα ερμάρια πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας, και θα τοποθετηθούν σε εσοχές των τοίχων, όπως αυτές συμφωνήθηκαν με τη Διεύθυνση του Σχολείου και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, με τον κατάλληλο εξοπλισμό ανάρτησης.

Η προμήθεια πραγματοποιήθηκε από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού!

Σας ευχαριστούμε!