Η όψη του σχολείου μας αλλάζει!

Τον Ιούνιο εστάλη προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αίτημα από την Διεύθυνση του Σχολείου, προκειμένου να ξεκινήσουν εργασίες ασταρώματος και βαψίματος των καγκέλων των σχολείου μας. Το αίτημα εστάλη μετά από σχετικό έγγραφο του Συλλόγου Γονέων για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του 5ου Δημοτικού.

Ο Δήμος μέσω της Τεχνικής του Υπηρεσίας και με τη διάθεση ελαιοχρωματιστών ξεκίνησε τις σχετικές εργασίες! Η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών χρωμάτων πραγματοποιήθηκε από την τακτική χρηματοδότηση του Σχολείου. Νέες λοιπόν πινελιές ομορφιάς!